Σύμφωνα με την πολιτική της εταιρείας Κρεζίας Clima   , σχετικά με την πολιτική  ακύρωσης προϊόντων ή υπηρεσιών , οι οποίες  εχουν αγορασθεί , θα πρέπει να γνωστοποιήσετε το αριθμό τιμολογίου ή απόδειξης  στην εταιρεία  , συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας και τους λόγους της ακύρωσης  μέσα στην φόρμα σε χρονικό διάστημα 1 ημέρας πριν την χρήση τους.

 

Ακύρωση/Επιστροφή Προιόντος

Disclaimer